Biltronix

Vi vet vad vi gör

Vi jobbar med chiptrim, instrumentpaneler, krockkuddar, nycklar och spärrar. Ja, allt elektriskt som finns i en bil.

Chiptrim

Vad innebär chiptrim?

Att chiptrimma betyder att man ändrar den grundläggande datainformationen till bilens bränslestyrenhet, som styrs av ett chip via bilens huvuddator. Chipet kan vara av olika typer, de vanligaste är Flash eller EPROM. Informationen om hur motorns komponenter ska styras, finns i bilens chip. När bilen chiptrimmas, omprogrameras bilens originalchip med ny information som sedan läses av huvudstyrenheten.

Circuit board

Förändringarna anpassas till just din bil och kan enkelt utföras via bilens OBD kontakt till insprutningsdatorn via insprutningsdatorns moderkort (PCB), eller genom att koppla bort chippet från moderkortet och utföra omprogrammeringen samt utläsning utanför bilen. När mjukvaran tillverkas, finns gränsvärden för förändringar i chipet som ej får överstigas för att säkerställa driftsäkerheten och hållbarheten på din bil.

Detta är den största skillnaden mellan korrekt chiptrimning och övrig chiptrimning som i vissa fall överstiger tillverkarens gränsvärden för vad som är tillåtet att modifiera i bilens chip. Hela 95% av dagens bilar som är utrustade med ett elektroniskt insprutningssystem är möjliga att chiptrimma.

Circuit board

Vid chiptrimning sker följande ändringar

  • Motoreffekten ökar 10-14% av motorns ursprungliga kraft, beroende på bränsletillförsel
  • Motorn blir känsligare för gaspådrag, accelerationen ökar, toppfarten blir högre och bilen får ökad flexibilitet
  • Bränsleförbrukningen minskar med 10-12% av den ursprungliga förbrukningen
  • Motorkraften ökar mellan 20-50% beroende på vilken typ av motor din är utrustad med
  • Motorns vridmoment ökar mellan 25-60%
  • Bränsleförbrukningen arbetar under normala förhållanden
  • Motoreffekten och vridmomentet ökar med 20-45%.
  • Bränsleförbrukningen reduceras med 10-12% under normala förhållanden

Minskar bränsleförbrukningen?

Bränsleförbrukningen minskar när bilen chiptrimmas eftersom effekten i motorn ökar. Komponenterna i motorn behöver då inte arbeta lika hårt för att uppnå samma resultat. Beroende på vilken motor som sitter i din bil, minskar bränsleförbrukningen med 10-12% av den ursprungliga förbrukningen.

Är det skadligt för motorn?

Motortillverkare idag måste ta hänsyn till varierande bränslekvalitet samt växlande väder för att kunna säkerställa driftsäkerhet, garanti och kvalité. Därför tillverkas motorn med goda marginaler för hållbarhet. 

Hur lång tid tar det att installera?

Att installera en chiptrimning tar mellan 1-4 timmar, beroende på bilmodell. Under den tiden är bilen immobiliserad (icke körbar). Efter anslagen tid kommer du att kunna använda bilen direkt, utan några restriktioner.

Boka här