Chiptrim DPF EGR

Vad innebär chiptrimning?

Att chiptrimma betyder att man ändrar den grundläggande datainformationen till bilens bränslestyrenhet, som styrs av ett chip via bilens huvuddator. Chipet kan vara av olika typer, de vanligaste är Flash eller EPROM. Informationen om hur motorns komponenter ska styras, finns i bilens chip. När bilen chiptrimmas, omprogrameras bilens originalchip med ny information som sedan läses av huvudstyrenheten. Förändringarna anpassas till just din bil och kan enkelt utföras via bilens OBD kontakt till insprutningsdatorn via insprutningsdatorns moderkort (PCB), eller genom att koppla bort chippet från moderkortet och utföra omprogrammeringen samt utläsning utanför bilen. När mjukvaran tillverkas, finns gränsvärden för förändringar i chipet som ej får överstigas för att säkerställa driftsäkerheten och hållbarheten på din bil. Detta är den största skillnaden mellan korrekt chiptrimning och övrig chiptrimning som i vissa fall överstiger tillverkarens gränsvärden för vad som är tillåtet att modifiera i bilens chip. Hela 95% av dagens bilar som är utrustade med ett elektroniskt insprutningssystem är möjliga att chiptrimma.

Vid Chiptrimning sker följande förändringar

  • Motoreffekten ökar 10-14% av motorns ursprungliga kraft, beroende på bränsletillförsel
  • Motorn blir känsligare för gaspådrag, accelerationen ökar, toppfarten blir högre och bilen får ökad flexibilitet
  • Bränsleförbrukningen minskar med 10-12% av den ursprungliga förbrukningen
  • Motorkraften ökar mellan 20-50% beroende på vilken typ av motor din är utrustad med
  • Motorns vridmoment ökar mellan 25-60%
  • Bränsleförbrukningen arbetar under normala förhållanden
  • Motoreffekten och vridmomentet ökar med 20-45%.
  • Bränsleförbrukningen reduceras med 10-12% under normala förhållanden

 Consumption decreasing?

Bränsleförbrukningen minskar när bilen chiptrimmas eftersom effekten i motorn ökar. Komponenterna i motorn behöver då inte arbeta lika hårt för att uppnå samma resultat. Beroende på vilken motor som sitter i din bil, minskar bränsleförbrukningen med 10-12% av den ursprungliga förbrukningen.

 It’s harmful for the engine?

Motortillverkare idag måste ta hänsyn till varierande bränslekvalitet samt växlande väder för att kunna säkerställa driftsäkerhet, garanti och kvalité. Därför tillverkas motorn med goda marginaler för hållbarhet. Om chiptrimning utförs inom tillverkarens gränsvärden, tar motorn inte skada på något sätt. I vissa fall mår motorn bättre i lägre temperaturer efter chiptrimning, vilket innebär förbättrad driftsäkerhet och ökad livslängd.

 How long does a chiptuning operation?

Att installera en chiptrimning tar mellan 1-4 timmar, beroende på bilmodell. Under den tiden är bilen immobiliserad (icke körbar). Efter anslagen tid kommer du att kunna använda bilen direkt, utan några restriktioner.

Chiptuning vs Powerbox

En så kallad Powerbox är ett annat sätt att öka motorns effiktivitet. Då används utrustning som ändrar signalerna som skickas till motorstyrenheten (ECU).

På turbodiesel motorer med Common rail system, installeras Powerbox paralellt med tryckkänsliga sensorer i bränslerampen på common railsystemet, och ändrar således signalerna till motorns styrenhet (ECU), bränsletrycket i systemet ökar med ett fast värde.

Ett problem med detta system, att öka bränsletrycket, är att det kan störa andra elektroniska system samt sensorer som skickar signaler till motorstyrenheten (ECU). Temperatur och väderförhållanden är andra faktorer som kan påverka motoreffekten av en Powerbox.

Motorns styrenhet kommer ej ha möjlighet att avläsa trycket i insprutningsrampen och kommer heller inte ha möjlighet att korrigera tryck, eller sätta systemet i säkerhetsläge om fara uppstår, till exempel vid en trafikolycka.

Ett annat problem med att öka mängden diesel som sprutas in på grund av ökat tryck i insprutningsrampen är nödvändiga justeringar som annars sker automatiskt, exempelvis turbons laddtryck, frekvensomriktarens geometri, med mera. Insprutarnas livslängd förkortas avsevärt eftersom ett ökat tryck medför en högre arbetsbelastning på spridarna.

Chiptrimning är alltså ett sätt att öka bilens prestanda genom att optimera arbetsparametrarna i bilens ursprungliga mjukvara för alla system för att uppnå en så hög effekt som möjligt. Bilen kan fortfarande anpassa sig till rådande väderförhållanden samt bränslekvalitet. Bilens sensorer behåller sin funktionalitet utan att skadas på grund av chiptrimningen.

Diesel Particulate Filter Removal (DPF Delete)

Are you having problems with your DPF (Diesel particulate filter)? Facing expensive repair costs? Sick of poor MPG when the DPF is regenerating? Want to remove the DPF from your vehicle? Then you have come to the right place, we can alter the software in the ECU (Engine Control Unit) so that the DPF can be removed from the vehicle without logging any error codes or attempting any future regenerations.

Most vehicles fitted with a DPF will need to have the filter replaced at some point as part of the service schedule if it hasn’t become overloaded in the meantime, this can be very expensive

The DPF is not a legal requirement or is it needed for the MOT test so the most cost effective solution is to remove the DPF from the exhaust system and deactivate the DPF functions from the ECU.

Benefits of DPF Removal:

– Increased MPG

– Better Performance

– Improved Performance

– Avoid Expensive Repair Costs

What is the DPF (Diesel Particulate Filter)?

Most diesel passenger cars, vans and commercial vehicles, built after 2006 have a DPF (diesel particulate filter) installed in the exhaust system. Some vehicles like Peugeot, Citreon & Fiat have had them fitted since 2001. This is a filter designed to reduce the soot particles created from engine combustion from entering the atmosphere.

What It Does?

The diesel particle filter removes polluting chemicals that result from diesel combustion before these particles of polluting matter reach the tailpipe and enter the atmosphere. It works similar to a catalytic converter by trapping and re-heating pollution.

Eventually all DPF filters will clog up at some time bringing engine management light on and indicate about clogging. Most manufacturers will swear this will be a long time, but since the technology is so new we will only find out through time how long they last. They are not cheap to replace and this has a lot of diesel aficionados worried.

The Affect of Diesel Particle Filters or DPF on Fuel Mileage?

The diesel particle filter itself creates an obstruction in the exhaust system. Combine this with the diesel catalytic converter and you have created several pounds per square inch of blockage on your exhaust pipe.

Also to start DPF regeneration process an extra amount of fuel has to be injected to raise the temperature to the level required for regeneration.

What We Do To Disable The System & How This Helps You?

We can reprogram your vehicles engine management system to forget about the DPF so you will not have any warning lights on the dash, engine going in LIMP mode or any expensive problems in the future.

EGR removing

More and more vehicle owners are looking to remove the engines troublesome EGR valves from their vehicles as they are getting tired of paying big money to replace them regularly. The problem is, once you do this, you run into problems… If you simply remove the EGR system from the car, but do not disable it in the vehicles ECU, you will likely run into many problems:

– Detonation

– Poor running

– Lack of power

– Excessive temperature

– ECU Fault light on dash

Solution:

We can safely and correctly remove the EGR operation from your ECU, without the need for you to physically remove the valve itself so there are no tell tale signs that it has been done.